http://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Välkommen till det Utvidgade Terapirummet

PSYKOTERAPI | HANDLEDNING | OPINION | UTBILDNINGHär finns en strävan att förena det personliga uttrycket och en professionell hållning. Att ta hjälp av vardagskunskap och konstnärliga uttryck i det terapeutiska mötet. Att möta människor är en aktiv handling som innebär att lyssna till den andre och att dela med sig av erfarenheter från eget och andras liv.

Carina Håkansson är socionom, leg. psykoterapeut och Dr i psykoterapi. Hon har arbetat med familjevård i ett terapeutiskt sammanhang sedan 1987 då hon startade Familjevårdsstiftelsen. Tidigt anade hon möjligheten som skapas i mötet mellan vardagskunskap och professionalitet, och har såväl i praxis som forskning ägnat sig åt att utveckla och förstå mer av familjevårdens väsen.

Carina Håkansson

Hennes avhandling The Extended Therapy Room beskriver det praktiska arbetet i en dialog med teori och andras levda erfarenhet.

Carina erbjuder psykoterapi och handledning. Hon undervisar blivande psykoterapeuter och socionomer samt föreläser både i Sverige och internationellt.

Sedan 2020 är hon Director på deltid för International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal www.iipdw.org

Det Utvidgade Terapirummets styrelse består av dramatikern Suzanne Osten, leg psykoterapeuten och handledaren Matz Sparrman samt professor Ottar Ness.

Vi är omgivna av ett stort nätverk.

rummet

Aktuellt

Terapeuten: om levd erfarenhet och profession

Carina Håkanssons bok Terapeuten: om levd erfarenhet och profession finns nu i butik! Boke...

Read More

Ny antologi: Beyond the Therapeutic State

I slutet av mars publiceras antologin Beyond the Therapeutic State. I sällskap av bland andra Sheila...

Read More

Suzanne Osten om skapande, fantasi och kultur

“Två starka och livskraftiga kvinnor på toppen av sina karriärer, störtas. Den ena blir frånta...

Read More

Utbildningsdag med Peter Kinderman, 15 maj

Det utvidgade terapirummet arrangerar tillsammans med Ersta Sköndal Högskola en utbildningsdag med p...

Read More